A fajok kialakulásának lehetséges módjai természetes és mesterséges úton

– A fajok eredete és ereje

 

A legvalószínűbb öröklődő képességek

A legerősebb fajok ritkábban képesek átörökíteni képességeiket, éppen ez teszi őket annyira erőssé. Természetesen léteznek olyan fajok is, melyek nem képesek utódot világra hozni, vagy annak bármiféle képességet átadni. Az erő csak közvetlenül a szülőktől örökölhetőek, korábbi felmenőktől nem. Ugyanakkor vannak olyan fajok is, amik szinte minden esetben – kivételeket lásd a női erőkről szóló fejezetben – képesek erejüket tovább adni: ezek a mágusok és az érzők. Ezen fajok – a férfi utókra nézve – 98%-os eséllyel örökölhetőek.

70%-os sikeres öröklési rátát tudhat magáénak a keverők és chatapractas-ok faja. Az ismert esetek közel 95%-ban a sikeres öröklés az apai ág erejéből történt.

Idézők esetében ez a százalék 30.re csökken. Megfigyelhető azonban, hogy ezen faj esetében a képességeket átadó szülő 82%-ban az anya. Nem sikerült még ennek az okára rájönni, feltehetőleg köze van ahhoz, hogy ezen faj képviselői közel 75%-ban nők, a férfiak pedig kisebb sikerrel tudják irányítani az erejüket.

Umbrak és boszorkányok esetében az erővel rendelkező utód születésének esélye csekély 20% abban az esetben, ha a szülők két külön faj képviselői. Boszorkányok esetében csak és kizárólag női utódok képesek örökölni, hiszen nem létezhetnek férfi boszorkányok. Feltevések szerint a boszorkányi erő csak a nők által irányítható, ezért nem létezhet férfi boszorkány. Umbrak esetében, hogy az utód örökölhesse a képességeket mind a két szülőnek az umbra fajhoz kell tartoznia, azonban a fent említettek alapján így is csupán 20% az esély a sikeres képességörökítésre.

Alakváltók esetében az öröklési ráta még az 5%-ot sem éri el, és csupán néhány olyan esetről tudni, amikor alakváltó képességet női utód örökölt megfigyelhető azonban, hogy azon felül, hogy átlagosan tekintve is minden faj női képviselője erősebb, a női alakváltók ezen felül különleges képességekkel is rendelkeznek, amivel férfi társaik nem.

Vámpír és vérfarkas csupán harapás, illetve marás útján változhat át. Mindkét esetben csupán akkor, ha az áldozat tiszta vérű ember, egyik felmenőjétől sem örökölt semmilyen képességet. Kísérletek során kiderült, hogy a lehetséges jelöltek esetében, miután erejük felébresztése kudarca fulladt és emlékeiktől megfosztattak vámpírrá vagy vérfarkassá való átváltozásukat semmilyen esetben sem élték túl. Ez alapján kijelenthető, hogy ha a megmart vagy megharapott áldozat rendelkezik vagy rendelkezhetett volna bármilyen jellegű erővel, az átváltozási folyamatba belehal. Azonban fennállhat annak a lehetősége is, hogy az erővel rendelkező még erejének felébresztése előtt esik áldozatul vámpírharapásnak. Ebben az esetben a rögzített adatok szerint az alanyok csupán 25% változik sikeresen vámpírvadásszá.[1]

 

Lehetséges-e emberi utódként képességet szerezni

Emberi utódként az egyetlen lehetőség az erő szerzésre a vámpírharapás vagy a vérfarkas karmolás. Mattheus Clarke (későbbiekben M) végzett kísérleteket arra vonatkozóan, hogy a képességek nélkül született utódok milyen módszerrel szerezhetik meg a szülők erejét, vagy hogyan adható nekik bármelyik faj ereje. Az alanyok minden esetben az elismert fajok egyedeinek utódjai közül kerültek ki. Kísérleteit a concilio jóváhagyta, magát a kísérleteket önkénteseken végzete, írásos beleegyezéssel az alanytól, annak családjától és a concilio vezetőjének, Senes jelenlétében. A kísérletek nem hozták a várt sikert, ezért a conlio úgy döntött leállítja őket. Azonban később előkerült feljegyzések alapján M tovább folytatta magánlaboratóriumában őket, önkéntesekkel, akik a korábbi rendhez hasonlóan egy beleegyező nyilatkozatot is aláírtak. Eltérés, hogy ezúttal csak az alanytól.

A kísérletek hivatalos folyamatát többek között azzal az indokkal zárták le, hogy a kísérleti alanyok közül 75%-nál nem sikerült a szülőktől lehetségesen örökülhető képességeket felébreszteni, 25%-uk pedig nem élte túl Nem szülői ágon örökölhető képességet egyetlen alanyba se sikerült beültetni, és mind meghaltak. Egyetlen olyan esetről sincs feljegyzés, miszerint egyetlen kísérlet is sikerrel zárult volna.

M-et ezért nem vonték felelősségre, ugyanis a concilio beleegyezésével történt mindez, azonban megfosztották rangjától, mint a concilio kizárólagos kutatója.[2]

A kutatások így tehát azzal az eredménnyel záródtak, hogy mesterséges úton nem ébreszthetőek fel a képességek, nem erővel rendelkező felmenőkkel bíró emberek esetében pedig se a vámpír harapás, se a vérfarkas karmolás nem járhat átváltozással, minden esetben az alany halálához vezet. Többször is egy olyan pletyka terjedt el, hogy M tovább folytatta a kutatásait, mégpedig ismeretlen fajok egyedein, mert ebben látta az áttörés lehetőségét. Ezt a kutatását a concilio nem csak, hogy nem hagyta jóvá, kifejezetten tiltotta is, és bár nem maradtak feljegyzések ilyen kísérletek elvégzéséről több jelentés is érkezett olyan holttestekről, amiken láthatóan kísérleteket folytattak.

.

_______________________________________________________________________________

[1] A vadászokról bővebben olvashatsz a kitagadott fajok fejezetében.

[2] A concilio kizárólagos kutatójának lenni olyan kiváltságokkal jár, mint személyes kísérletek folytatása, korlátlan hozzáférés az arhívumhoz és könyvtárhoz, végtelen számban rendelkezésre álló alapanyagok használata. Továbbá részt vehet a concilio gyűlésein és munkásságával egyedül Senesnek felel. Azonban azzal a felelőséggel jár, hogy amennyiben a concilio-nak szüksége van szolgálataira minden más kutatást és kísérletet félre kell tennie