Az Első tanítványai, akiknek átadta a tudását és a fajok erejét. Kilenc tanítványa volt, azonban csak egyet akart a kezdetek kezdetén: Celio-t.

Amikor új tanítványokra volt szüksége bejárta a világot és szétszórta az ereje morzsáit, majd idővel visszatért, hogy meglássa, kik azok, akik megfelelő módon használták azt. Aki megfelelt a kritériumainak, azokat a tanítványává fogadta. Amint bizonyították elkötelezettségüket, mind kaptak elemmágusi képességeket is.

Összesen kilenc tanítványt fogadott végül maga mellé, mind más faj erőit kapták meg.

Celio volt az első, aki képes volt a tüzet irányítani, azonban megteremteni azt nem. Nagyon fiatalon, gyerekként vette maga mellé és egyetlen utódjaként kezdte meg nevelését és kiképzését. Képes volt olvasni az emberekben, ami miatt üldözni kezdték és az erdőbe menekült, ahol megmentette Keenan életét, amikor az Első túl sok erőt szívott el a természettől és az ellene fordult.  Celio szerint csak a Keenan-ből áradó erőnek hála volt képes az elemmágusi erejét uralni, de sokkal többet tanult végül a férfitól. Sohasem akart felhagyni vele, mert tudásszomja végtelen, azonban a sors fintoraként ő is talált magának egy tanítványt, pontosabban a tanítvány találta őt, ezt pedig Keenan nem nézte jó szemmel.

Ezután kezdett új tanítványok után nézni, azonban őket már nem egyesével, hanem csoportosan képezte. Celio volt az egyetlen az Elsőn kívül, aki képes volt rátalálni azokra, akik méltók az átadott erőre, ezért a toborzásban ő is részt vett.

Kara alakváltó volt, aki amint először állati alakot öltött magára, nem tudott újra emberré válni. Emberek támadtak rá, mintha csak vadászni való préda lett volna és a túlerő ellenére nem hagyta magát. Amikor már nem csak őt, hanem a falkáját fenyegették támadni akart, de egy férfi megelőzte. Keenan volt az, Kara bizalmát pedig az állatok felé tanúsított magatartásával nyerte el. Tisztelettel bánt velük, a sérülteket meggyógyította és étellel kínálta őket. Végül egy gyűrűt ajándékozott a lánynak, amivel bármikor megtalálhatta őt és Kara nem is habozott sokáig, hogy útnak induljon.

Bay az érzők táborát erősítette, mégis különböztek képességei Celio-tól. Titkolta az erejét, hogy ne tűnjön ki, míg egy csaló nem érkezett a közösségébe, aki el akarta venni minden vagyonukat. Amikor felfedte, mire is képes elűzték és ő is az erdőbe menekült, ahol egy lányra talált. Megérezte, hogy a lány nem gonosz, csupán fél, ahogyan ő is, ezért megadta magát a tündérszerű apró hölgynek. De a lány nem volt egyedül, egy férfi volt vele, akinél életében először Bay semmit sem érzett. A kíváncsisága vezette, amikor a tanítványok sorába lépett.

Rory született mágus volt. Már csecsemő korában is képes volt használni az erejét. A születésekori hatalmas fényár miatt az anyja a kezdetektől tündérnek hitte, amit tovább erősített benne a tény, hogy az apró szépség képes volt mindenkit elbűvölni. Ő viszont nem vágyott erre a tündérszerepre, az ellenkezőjét akarta bizonyítani és erre a vágyára az ereje válaszolt is. Végül az anyja is ellene fordult és egy férfi karjaiba menekült, aki az övéhez hasonló képességeket birtokolt. Új családot kapott, ahol elfogadják olyannak, amilyen és nem kell titkolnia az erejét.

Waldo egy erősen vallásos csoportban nevelkedett, akik őt akarták feláldozni, amikor Celio rátalált. Egy fához szegezték, azonban a sebei azonnal be is gyógyultak. Chatapractos képességeihez csak ennyi kellett, hogy feléledjenek és áldozati bárány helyett már az Istenük megnyilvánulásának tekintették. Fohászkodni kezdtek hozzá, de Waldo el akarta őket pusztítani a vak hitük miatt, mégsem volt képes ártani a családjának. Úgy gondolta, a legnagyobb büntetés számukra, ha úgy hiszik, az imádott Istenük elhagyta őket, ezért Celio-val tartott.

Stella egy nomád családba született, akik főként az erdőben töltötték az éjszakákat. Kiválóan ismerték a gyógynövényeket, de féltek az ismeretlen föld növényeitől, ahová vándoroltak. Stella volt az egyetlen, aki szinte ránézésre tudta az idegen növények mire is használhatóak fel. Kivételes keverékeket tudott előállítani, amik szinte mindent meggyógyítottak. Amikor az édesanyja súlyosan megsérült azt hitte, képes lesz megmenteni az életét, de a családja azt hitte, az ismeretlen növényekkel megmérgezte, hogy átvehesse az anyja helyét, mint a család vezetője. A gyász és a düh miatt megalkotott egy keveréket, ami pillanatok alatt végzett mindenkivel a családjából. Keenan akkor talált rá, amikor saját magát is meg akarta mérgezni.

Esme-t magára hagyta az anyja az erdő mélyén pusztán a hajszíne miatt. Egy farkas talált rá, aki a kicsinyei közé fogadta a lányt, aki ahogy cseperedett, képessé vált olvasni minden élőlény lelkében. Ezzel nem csak a farkasokat értette meg, de belelátott az emberekbe is, ami pusztán undort váltott ki belőle. Az első, akinél nem látott semmiféle ármányt vagy bosszúvágyat Celio volt, aki tisztelettel közeledett felé és kiérdemelte a bizalmát. Megtanította beszélni és mindent, amire az életben maradáshoz szüksége volt. Csak azután szólt neki Keenan-ról, aki még többet taníthatott neki, Esme pedig vele tartott.

Hart nem sokkal a születése után megsérült és a lábait képtelen volt használni. Sokan lenézték vagy éppen átgázoltak rajta, mások csak azért, hogy önmagukat jobban érezzék megszánták és kisegítették. Hart azonban utált így élni. Egy nap, amikor a folyóból ivott, annak furcsa íze volt. A folyón feljebb egy hatalmas mészárlás volt és a halottak vére a folyóba került. Amint vért ivott felébredt a vámpír ereje és bosszút állt mindazokon, akik megkeserítették az életét. Azonban a vér vált a parancsolóvá az elméje felett és elvesztette az irányítást, a szomjúság nyert. Több faluval végzett, mire Keenan rátalált és egy nyaklánc segítségével csillapította a vérszomját, ezzel visszaadva a teste és az elméje feletti irányítást.

Dongsoo érzékei a születésétől sokkal élesebbek voltak, mint a környezetében bárkié. Amint megtanult járni már állatokat követett le, mert bár született vadász volt, sohasem ölt. Jobban élvezte a keresést és az üldözést. A szülei halála után a faluja elkergette, mert túlságosan féltek tőle, ezért az állatok helyett már emberekre vadászott. Hamar híre ment a jó szamaritánusnak, aki bűnözőket leckéztet meg, de volt egy még nála híresebb férfi is, egy tanító. Dongsoo a keresésére indult, de két év alatt sem sikerült a nyomára bukkannia. Amikor kész volt feladni és beismerte, hogy az érzékei mit sem érnek a megfelelő tudás nélkül Celio megjelent előtte és a tanítványokhoz kísérte.