A Vésetek egyfajta szimbólumok, amiket az Első hagyott hátra. Nevük abból ered, hogy tanítványai okításakor minden fajnak szenteltek egy fát, ami köré gyűlve tanultak arról, amikor pedig az Elsőnek távoznia kellett minden faj fájába belevésett egy-egy szimbólumot.

Eleinte csak ezek léteztek, azonban számuk változott, miként fajok haltak is és új fajok teremtődtek, hála a keresztezéseknek. Tanítványai bukása után egyetlen megmaradt tanonca, Celio vitte tovább örökségét és számára fedte fel a rejtett véseteket.

Ezeknek egy részét a Concilio alapításakor, ugyanis a vésetek egy részét egyedül az Erővel rendelkezők világát vezető szervezet használhatja. A többi azonban nem egyetlen világhoz és nem is egy szervezethez, hanem egy vérvonalhoz van kötve.

A Kiválasztottak Vérvonalából mind a nyolc megjövendölt tagnak hátrahagyott egy-egy saját vésetet, amelyek a szerepüket jelképezik. Megóvásuk érdekében pedig közösen egy saját védelmező vésetet kaphatnak, ha a helyzetük úgy kívánja, ami minden vésettel szemben ellenállóvá teszi őket, legyen az faji- vagy a Concilio vésete.

 

Faji vésetek

Az alakváltók vésete képes a teljes- és részleges váltók számára megadni a váltott alakjuk erejét, ugyanakkor megőrizni teljesen emberi alakjukat. Az olvasó alakváltókra semmilyen hatással sincs. Tartóssága változó, attól függ, ki milyen intenzitással használja. Minél több erőt használ, annál több energiát emészt fel, ezzel csökkentve a véset hatóidejét.

A chatapractos-ok esetében a vésetük nem segíti őket, mivel újra sebezhetőkké válnak tőlük. Elveszítik a fizikai- és mágikus védelmüket is, függetlenül attól, hogy csak az egyikkel, vagy mind a kettővel rendelkeznek. Hatása egészen addig él, amíg a vésetet meg nem semmisítik vagy tönkre nem teszik.

Az idézők képessé válnak megsokszorozni az idézésüket. Állat idézőként ezáltal teljes hadsereget idézhetnek meg, tárgyidézőként pedig több ezer tárgyat lesznek képesek a testükbe olvasztani. Ha az idéző egyik megidézett állatába marja, akkor egyfajta „átérzést” tesz lehetővé, ami által az idéző egyfajta kivetüléseként lesz képes irányítani az állatot és érzékeik egyesülnek.

A mágusok képessé válnak familiáris- és természeti erő használata nélkül varázsolni, azonban a véset folyamatosan halványodik, ezzel múlik a hatása és nem használható életerőhasználókon. A hatóidő nem egységes, egyénenként különbözik, de minden esetben minimum fél, maximum öt órán át tart.

Az érzők a véset által kiterjeszthetik az erejüket, ezzel hatalmas területeket fedhetnek le. Ekkor az erő milyenségén túl a az adott személyek faját és pontos helyzetét is érzékelik. Továbbá újfajta képességet kapnak, amivel hangjukat társaik elméjébe sugározhatják, ezzel észrevétlenűl kommunikálva. A véset ereje két órán át tart.

A keverők vésete halálos a faj tagjaira. A véset felkerülése után az alany vérét méreggé változik, ami lassan és fájdalmasan végez vele. A halál beálltáig legalább négy óra telik el. Amennyiben a vésetet megsemmisítik három órán belül, úgy a keverő túléli és képes lesz felépülni.

 

A Concilio vésetei

A Concilio több kizárólagos vésettel is rendelkezik, amelyeknek egy része csak Celio, az Ariolos vezetője számára ismert. A Concilio engedélyével általánosan használható vésetek az erőnövelő és erőcsökkentő vésetek.

Az  erőnövelő véset képes minden faj erejét megnövelni, azonban változó mértékben. Hatása állandó, eltávolításáig aktív, azonban nem érdemes fél napnál tovább fenn hagyni, ugyanis komoly ára van. A faji erőt ugyan növeli, de fizikálisan megterheli a testet, amin a mágusok gyógyítása sem segíthet.

Az  erőcsökkentő vésetet általában büntetésként, vagy a fiatalok erejének korlátozása érdekében használják. Nincs időbeli használati korlátja, azonban sajátossága, hogy csak az törölheti el, aki a vésetet aktiválta. Nem fojtja el teljesen az erőt, azonban biztonságos határok közé szorítja, ezzel nem teszi védtelenné, akire felhelyezik, de erejének csak kis százalékát lesz képes használni.

Vannak olyan vésetek, melyeket csak a Concilio használhat, azonban azokhoz előzetesen Celio engedélye kell. Ezek ellenőrzése érdekében a vésetnek csak egy része ismert a Concilio számára, ezért miden esetben Celio-nak kell befejeznie azt.

Ilyen véset az erőfosztó véset, amit bűntetésként használnak. A véset felhelyezése után az alany elveszíti minden nem emberi erejét, azonban az emlékei megmaradnak. Ezt a büntetést általában …. kapják.

Másik az emlékfosztó véset, amit főként azok kapnak meg, akiknek az Erőébresztő ceremóniája elbukott. Mivel nincs erejük, ezért nincs helyük sem a világban. A véset megkapása után az alany nem csak a világot felejti el, amiben felnőtt, hanem a barátait, családtagjait és önnön kilétét is. Azonban nem marad emlék nélkül, mivel a teljes törlés után úgynevezett mesterséges emlékeket kap, amivel gond nélkül élhet az emberek világában.

Hadifoglyok, vagy árulók esetében gyakran használják a kínzó vésetet, hogy szóra bírják őket. Ez órákig életben tartja az áldozatot, azonban pokoli kínokat kell kiállnia. Egyszerre kínozza a testet, az elmét és a lelket, ugyanis képes újra játszani élete legfájóbb emlékeit és elönteni bármilyen érzéssel. Eközben a test olyan görcsbe rándul, amit csak a halál oldhat fel.

A gyilkos vésetet olyan árulók kapják meg, akik elárulták társaikat és világukat, mint a kémek. Ezt a vésetet kizárólag Celio használhatja, ugyanis nem fordítható vissza. Csakis kivételes esetekben alkalmazzák, ugyanis a véset általi halált feljegyzik és nyomot hagy a családfán is.

Az egyik legerőteljesebb véset az olvasó véset. Az ereje akkora, hogy még az Ariolos tagjaira is hatással van. Lehetővé teszi, hogy olvassanak az alany elméjében és emlékeiben megkötések vagy beleegyezés nélkül. Általában olyankor használják, ha valakinek a tettei és döntései megkérdőjelezhetőek, azonban nincs rájuk kézzel fogható bizonyíték. Ereje miatt egyedül Celio használhatja ezt a vésetet.

 

A Kiválasztottak Vérvonalának vésetei

A megmaradt feljegyzések szerint vannak vésetek, amelyik még nem fedték fel magukat, azonban ezek mind a Kiválasztottak Vérvonalához köthetőek. Minden megjövendölt Kiválasztott saját vésettel rendelkezik, amelyeknek ereje ismeretlen.

Azonban számukra az Első létrehozott egy védelmező véset is, aminek különlegessége, hogy ellenállóvá teszi őket minden más vésettel szemben, így a Concilio vésetei ellen is. Ezt a vésetet az Első adhatja csak nekik és feltétele, hogy elfogadják a nekik rendelt sorsot.