Ducem & Monitu

 • Az angyalok az idő kezdetén döntöttek úgy, hogy az arkangyalokat teszik meg vezetőikké, mert ők a legerősebbek és legbölcsebbek közöttük
 • A Monitu tagjait választják, ezzel tartják fenn a törvényt, azonban a Monitu tagjai csak javaslatokat tehetnek, ténylegesen nem hozhatnak döntést
 • A Ducem nem köteles nyilvánosságra hozni a döntéseit, amennyiben úgy látják még nem jött el az ideje
 • A Monitu tagjait szükség esetén szavazással váltják le, ha erre nem kerül sor, a tagokat 100 évente újra kell szavaztatni

Costudem Angelum

 • Az erővel rendelkezők közül mindenki az újjászületése pillanatában szólítja életre angyalát
 • Életre szólításukkor új nevet és életet kapnak, azonban nem ténylegesen születnek újjá
 • Életre hívásukkor kötelék jön létre az őrangyal és az erővel rendelkező között, azonban az őrangyal csak a Ducem engedélyével jelenhet meg az erővel rendelkező előtt
 • Az őrangyal képes érzékelni védelmezettje jelenlétét, érzéseit és erejét, valamint képes sugallatokkal segíteni az útján
 • Semmilyen kapcsolat nem jöhet létre őrangyal és a védelmezett között, aki veszélyeztetheti a védelmezett életét

Cecidit

 • A Monitu dönthet a vétkezési esetekben és a legsúlyosabb ítélet a letaszítás
 • A letaszított angyalok elveszítik az angyali erejüket, csak az emlékeik maradnak meg, hogy korábban angyalok voltak, de nem emlékezhetnek a bűnre sem, amit elkövettek, mert ez is a büntetés része
 • Nem térhetnek vissza a letaszításból, csak ha tanúbizonyságot tesznek, a bennük lakozó ‚angyali szív’-ről, amit egy olyan próbatételen kell megmutatniuk, ami mindenkinél más

Démonná lett angyalok

 • Ha egy angyal beleszeret abba, akit védelmeznie kéne lehetősége van egy jegyesi szertartás elvégzésére -> a szertartás által az angyal megosztja erejének egy részét a védelmezettel és mindkettejükre rákerül az összetartozás jele
 • Kapcsolatuknak ki kell állnia a próbát ahhoz, hogy kapcsolatuk beteljesedhessen, a próba idején az angyal állati formában maradhat társa mellett
 • A próbatétel akkor sikeres, ha a védelmezett visszaemlékszik az angyalának adott névre, és az angyala nem segíthet neki ebben, különben elbuknak
 • A szertartás beteljesüléseként a védelmezett megkapja az angyal szárnyát és az összetartozás jele beteljesedik -> ezután kapcsolatuk felbonthatatlan és örök, lelkeik nem szakadhatnak el egymástól
  Amennyiben elbuknak az angyal démonná lesz és megöli társát