Kezdetben az Első birtokolt az elemeket, amiket az útjai során szelidített meg. Amikor tanítványokat fogadott, mindegyiküknek megadta a képességet, hogy az egyik elemmel közelebbi viszonyba kerülhessen, így születtek meg az első elemmágusok.

Mind a kilenc tanítvány egy-egy elemet birtokolt a meglévő faji képességeiken felül, azonban az Első ezekhez feladatokkal is ellátta őket. Mindannyiuknak rá kellett jönniük, hogyan képesek az elemmágusi erőt örökíteni.

Azonban sorra buktak el. Celio kivételével mindannyian a szerzett erejüket arra használták, hogy önös érdekeiket érvényesítsék, ezáltal képtelenek voltak átadni az erőt valaki másnak. Celio egyetlen tanítványként képes volt erejét átruházni, amikor a saját élete árán is kész volt oltalmazni védencét, XY-t.

Később együtt segítették a Concilio alapítását, XY-t a Concilio vezetőjévé téve, ahogy azt az Első kívánta. Nyilvánosságra hozták az elemmágusok lehetséges képességeit, ugyanakkor közülük hármat túl veszélyesnek nyilvánítottak ahhoz, hogy az azt birtoklót vezetővé tehessék.

A tiltott erők közé kerültek az elme, a szív és az anyag. Amennyiben egy elemmágus ezek közül az egyiket képes uralni, úgy vérébe porlasztott fekete jádét juttatnak és a lehető legrövidebb időn belül kényszerítik az ereje átadására. Nem szólhat bele a Concilio vezetésébe és el kell zárni, mert minden élőre veszélyt jelent.

Aki uralkodik az elme felett, az bárkit uralhat, irányíthat és felülírhatja minden gondolatát. Olvashat benne, ezzel átvéve az irányítást a teljes élete felett. Az irányítás idejére az alany sohasem emlékszik, ahogy a tetteire sem. A veszélye, hogy az elemmágus csak és kizárólag az elmére képes hatni, ami azt jelenti, hogy kevésbé hatásos olyan egyéneknél, akik az eszük helyett a szívükre hallgatnak. Az erős érzelmek képesek felülírni az elme utasításait.

A szív irányítása az érzelmekre és a vágyakra van hatással. Az elemmágus képes vágyakat ébreszteni az „áldozata” szívében, ezzel anélkül veszi rá a cselekvésre, hogy az alany bármit gyanítana. Képes az érzések/vágyak révén befolyásolni a karaktert, hogy karakteridegen cselekedeteket is végrehajtson. Képes rávenni a gyilkosságra és akár öngyilkosságra is.

A legfélelmetesebb mégis az az elemmágus, akinek hívására az anyag felel. A vérük egyetlen cseppjével képesek bármiből életet teremteni, úgynevezett gólemeket létrehozni. Ezek a gólemek bármilyen fizikai alakot ölthetnek: lehetnek akár emberek, akár állatok, akár növények. Teremtőjük minden parancsát követik és csakis teremtőjükkel együtt pusztulnak el, mivel a vér által állandó és örök összeköttetésben állnak. Maga a teremtő sem képes végezni a lényekkel, ugyanakkor átalakíthatja őket.

Van hat további elem, amiket ősi elemekként emlegetnek. Ezek azok, amiknek birtokában az elemmágus elfoglalhatja vezető pozícióját a Concilio és vele az Erővel rendelkezők világának élén.

A víz eleme az élet elemeként is ismert. Általa az elemmágus nem csak irányítani képes a vizet, hanem teremteni is azt. Egyetlen az elemek közül, aminek gyógyító ereje van, ugyanakkor halálos fegyver is lehet.

 

A tűz a legősibb abban az értelemben, hogy mind Celio, mind a tanítványa XY ezt az elemet uralta, ahogy az ő utódja, Faryad is. Pontosan ezért az egyik legerősebb elemnek is tekintik. Ezek az elemmágusok közeli viszonyban álltak a Vestákkal is.

 

A szél felett uralkodó elemmágusokat tartják a legjobb vallatóknak. Képesek úgy megkínozni az alanyokat, hogy elvonják a levegőt a tüdejükből, ezáltal vallomásra kényszeríteni vagy éppen megölni.  Ugyanakkor az erejükkel teremthetnek tornádókat vagy éppen messzire repíthetik az ellenfelüket.

 

A villám  fölött uralkodók képesek viharokat teremteni, ugyanakkor nem csak a villámlást, hanem magát az elektromágnesességet is uralják és irányítják, ezáltal villámcsapással sújthatnak akárkit. Irányíthatják a mágnese és elektromos készülékeket/eszközöket.

 

A föld elemét kapó elemmágusok egyetlen mozdulattal átformálhatják környezetüket. Földrengéseket idézhetnek elő, szakadékokba temethetik ellenségeiket vagy éppen hegyeket hozhatnak létre, hogy embereik elmenekülhessenek harc közben, mintegy pajzsként használva.

 

A természet felett uralkodók képesek a lelkük egy darabját a növényekbe helyezni és ezáltal éltere kelteni őket. Ezeket a lényeket hívják driádoknak, akiknek feladata az erdők védelme, ugyanakkor képesek észrevétlenül információt szerezni. harc esetén pedig észrevétlen segítők lehetnek, míg el nem érkezik a sorsdöntő pillanat.

 

Minden elemmágusnak a saját felelőssége, hogy megtalálja az utódját, akire átruházhatja az erejét. A kiválasztás- és a próbatétel mikéntje változhat, azonban egységes szabály, hogy csak olyan jöhet szóba, aki még nem töltötte be a 18-at, tehát nem esett át erőébresztő ceremónián.

A jelöltet fel kell készíteni mentálisan és fizikálisan is, mivel az elemmágusi erő hatalmas terhelést jelent. Képes az elemmágust jóval tovább életben tartani, ugyanakkor nem lesz halhatatlan. Cserébe a test látható öregedésen megy át a szertartás közben, hogy ezzel erősítse meg hordozóját. A szertartás elvégzése után a korábbi elemmágusban már csak ennyi erő marad, hogy pár napig életben tartsa, de az elemekkel már semmilyen kapcsolata nem marad.

További részleteket, a szertartás pontos menetét és feltételeit egyedül az elemmágusok és Celio tudhatja, akinek minden esetben jelen kell lennie, hogy a jelölt bukása esetén a felszabadult erőt kordában tarthassa. A részleteket egy könyvbe jegyezték le, amihez csak az elemmágus és Celio férhet hozzá.