Sajátosságok

 • A vámpírok saját törvényekkel rendelkeznek, egyedüli irányítójuk a Regem
 • Törvényeik egyszerűek: csak az ölhető meg, akit a Regem nem tett védetté
 • Védetté válnak azok a halandók vagy erővel rendelkezők, akiket a Regem maga akar kivégezni, vagy szükséges a terveihez
 • Legfőbb szabályuk, hogy nem hagyhatnak hátra nyomokat
 • Nem vegyülhetnek más fajokkal, a vámpírok csak kevés fajjal képesek utódot nemzeni -> Ezek a mágusok, érzők és alakváltók
 • Két vámpírnak nem lehet utódja

Regem & Regendo

 • A Regem az első vámpír, bizalmasai az általa elsőként átváltoztatott 12 vámpír, a Regendo-k
 • A Regem és a Regendo-k rendelkeznek vámpírokra nem jellemző erőkkel, feltehetőleg koruknak köszönhetőe
 • A Regem különleges ereje a mindennapokban szemmel verésként ismert, azonban a hatása nem elátkozás, hanem vérszívás nélküli irányítás
 • A Regendo-k különleges képessége a fény befolyásolása -> képesek irányítani, de nem teremteni vagy létrehozni
 • A Regem és a Regendo-k az egyetlen vámpírok, akiknek nincs szükségük vérre ahhoz, hogy életben maradjanak

Guber & Magister

 • A Magister feladata az újszülöttek betanítása és betörése -> azok a vámpírok válnak Magister-ré, akik újszülöttként teljesítették a Regem parancsait és képesek irányításuk alá vonni az ösztöneiket
 • A Guberek irányítják az újszülöttekből álló zsoldoshadsereget a harcokban -> Magsiterek-ből lettek azáltal, hogy a Regem vérével táplálta őket, ezáltal erősebbé és ellenállóbbá vállnak

Recens Natum

 • Illatnyom alapján keresi meg áldozatát, és amint megtalálta végez vele. Ha nem találja meg célpontját a szintlépése előtt, az ösztön ugyan úgy megmarad benne és addig nem szabadul, amíg be nem teljesíti küldetését
 • Átváltozása után teljesen a düh irányítja és a Magister nélkül azonnal ahhoz sietne, akin korábbi élete miatt bosszút akar állni
 • Egyedül az újszülött vámpírok rendelkeznek vérszomjjal, ami teljesen elvakítja őket –> nincs szükségük emberi vérre, ha ölnek, azt az élvezetért vagy dühből teszik
 • Képtelenek a gondolkodásra, nincsenek önálló gondolataik