A Verum szervezetét szigorú szabályok és törvények uralják, vezetői az alapítói családok, akiket maga az alapító választott ki és jutalmazott meg, ezáltal tettek szert képességekre.

Atrio

 • Az ősi alapító családok lettek a szervezet fő döntéshozói, ezáltal az Atrio tagjai nem választás alapján kerülnek ki, hanem a tisztség öröklődik
 • Beépített embereik vannak az Erővel rendelkezők világában, így képesek információkhoz jutni
 • Fő céljuk a veszélyes egyedek likvidálása, szervezetüket mégis a legnagyobb titokban irányítják
 • Veszélyesnek tekintenek mindenkit, aki az emberek életére rossz hatással van, erejével másokat befolyásol vagy az erejét olyan módon használja fel, amivel az embereket megkárosítja, vagy törvénybe ütközik
 • Tevékenységüket a vállalataikkal fedezik, több tagjuk multimilliárdos cégek vezérigazgatója, vagy egyéb fontos tisztséget tölt be, mint például bíró, képviselő, rendőrkapitány stb.

Privatit

 • Az erejüktől megfosztott fajok egyedei, akiknek az emlékei a megfosztás után mégis visszatértek és bosszút akarnak állni a világon, ami kitagadta őket
 • Már nem rendelkeznek erővel, csak információt szolgáltatnak a Verum-nak, ezért megvédik és segítik őket
 • A Verum összegyűjti őket és a visszatért emlékeik segítségével hozzájuk hasonlókat keresnek
 • Az Atrio tagjai biztosítják az életükhöz szükséges pénzt és a lakás mellé gyakran állást is adnak nekik, azonban csak egy bizonyos, erre kialakított környéken élhetnek, teljes megfigyelés alatt

Audax

 • Azok a beavatottak, akik teljesítették a próbát és a Verum tagjává válhattak
 • Csak parancsokat teljesítenek, gyalogok a sakktáblán és valami rendkívüli tett révén szerezhetnek csak befolyást, azonban sohasem lehetnek az Atrio tagjai, csak a tagok egyhangú beleegyezésével, azonban így is hátrányosabb helyzetben lesznek
 • Küldetéseket kapnak és egyben kiképzők is, gyakran az Atrio tagjai mellett dolgoznak, ezzel az élet minden területén segítve őket
 • Nincs beleszólásuk a döntésekbe, nem ajánlhatnak be Prentice-nek senkit, pozíciójuk nem örökölhető, ki kell érdemelni

Prentice

 • Az Atrio tagjai által beajánlott külsősök, akik lehetőséget kapnak a csatlakozásra, egy próbatétel fejében
 • Tudnak az Erővel rendelkezők világáról, azonban nem harcolhatnak, csak aktákban kapnak róluk anyagot és fizikai kiképzésben részesülnek
 • Akik a próbán elbuknak, azok a hétköznapi életben is értéktelenné válnak, az Atrio tagjai valamilyen formában tönkre teszik őket
 • A próbatételük egyénenként eltért, a lojalitásukat teszi próbára, ezért buknak el sokan