1. § Az alapító családok közül mindig csak egy, a kiválasztott család vehet részt a Verum vezetésében. A kiválasztásuk a felmenőik döntései és tettei alapján történik, valamint egészen addig adott családnál marad az irányítási szerep, amíg megbocsáthatatlan hibát nem követnek el. Ebben az esetben hiába lenne a vezetésre érdemes utód az éppen irányító családban új választásra kerül sor és egy másik alapító család kapja meg a megtisztelő vezetői szerepet.

1.a  Azon családok, akik egyszer már elbuktak nem kerülhetnek újra vezetői pozícióba egészen addig, míg a többi alapítói család próbára nem tétetik.

1.b A kiválasztási sorrend függ a felmenő vezetők sikerességétől adott családban, a vérvonal tisztaságától és attól, hogy mennyire szoros kapcsolatban állnak egy-, vagy több felmenő családdal vérségi értelemben. Azok a családok, akik az évek során több alapítói családdal is vérségi kapcsolatba léptek jobb esélyekkel rendelkeznek. Természetesen a férfi utódok vehetőek csak figyelembe.

 

2. § A kártyák többségét születéskor kapják meg a tagok, mégpedig az akkori Főpap és Főpapnő döntése alapján. A gyermekek életét a kapott kártya befolyásolja nevelésükben, azonban csak olyanok kaphatják, akik több generációs Verum családok leszármazottjai.

2.a Vannak kártyák, amiknek birtokosa nem születéskor, hanem választással dől el. Összesen négy ilyen kártya létezik, amikből egyetlen egy olyan, amit nem több ember is birtokolhat.

2.aa Az Uralkodó kártyáját kapja a kiválasztott vezető család legidősebb férfi tagja, aki a tényleges vezetésért is felelős. Emellett ő birtokolhatja a Benefactori rangot is, tehát döntései megkérdőjelezhetetlenek és parancsai azonnal teljesítendőek. Tudása példátlan, éppen ezért senkinek sem beszélhet róla, nem tanácskozhat senkivel döntései előtt, kivéve a feleségét, azaz az Uralkodónő kártya birtokosát.

2.aaa A leendő Uralkodónak és az esetlegesen őt követő család legidősebb fiának 18 éves korukban meg kell házasodnia. Amennyiben Uralkodónak választják, azonban még nem nős, mielőtt hivatalosan megválasztják, házasságra kell lépnie. A kártyát megkapja, azonban addig elkülönítve tartják, csak a Főpap és a Főpapnő látogathatja. Az esküvői ceremóniát is nekik kell levezetniük és hitelesíteniük.

2.ab Az Uralkodónő kártyáját kapja a kiválasztott vezető család legidősebb fiának hitvese. A kártyához rang maga nem jár, azonban ő az egyetlen, akivel az Uralkodó megbeszélheti a Verum-ot érintő kérdéseket és kikérheti a véleményét. Nyilvánosan nem beszélhet ezekről, a hivatalos tanácskozásokon nem vehet részt, azonban az Uralkodó távollétében ideiglenes hatalmat kap. Minden Uralkodó mellett csupán egy Uralkodónő lehet, ezért az Uralkodónő halála esetén a kártya birtokos nélkül marad. Amennyiben az Uralkodó hal meg, úgy az Uralkodónő kártyájának birtokosa lecserélődik.

2.ac A Bolond kártyája az Uralkodó örököséhez kerül, aki egészen a kinevezéséig, vagy megfosztásáig birtokolja. A kártya egyszerre az első és az utolsó a kártyák sorában, ezzel jelképezve, hogy az utód felemelkedhet vagy elbukhat az útja során. Minden esetben csak fiú utód birtokolhatja, annak hiányában a kártya birtokos nélkül marad.

2.ad A Torony kártyája nem személyhez, hanem ranghoz kötött. A vezető családok közül kikerülő Decernendo rangot kapottak birtokolhatják a kártyát, akiket az Uralkodó jelöl ki és területi vezetőként irányíthatják saját embereiket, azonban az Uralkodónak tartoznak számadással. Nem hozhatnak önálló döntéseket fontos kérdésekben, azonban saját csapatuk összetétele és irányítása felett szabad kezet kapnak.

 

3. § Csak az alapító családok tagjai kaphatnak olyan rangot, aminek birtokában beleszólhatnak a Verum döntéseibe, azonban csak a vezető jelölheti ki tanácsosait. A területi vezetők esetében az egyetlen kitétel a Verum-hoz való vérségi kötelék, azonban nincs generációs határ húzva. Ilyen rangot leghamarabb 18 éves korukban kaphatnak, amennyiben az előző Uralkodó hamarabb elhuny, minthogy utódja betölti a kijelölt kort, úgy a fennmaradt időben az elhunyt Uralkodó által kinevezett Decernendo rangot viselők kapják meg az ideiglenes vezetői szerepet. Minden döntésükhöz egyhangú egyetértés szükségeltetik.

3.a A pártatlan döntéshozatal miatt minden esetben páratlan számú Decernendo-ra van szükség. Egy javaslat megszavazásánál már az előterjesztés előtt külön kell választani a rang birtokosait, hogy semmilyen formában ne befolyásolhassák egymást. Éppen ezért egészen a döntés megszületéséig k el kell különíteni őket és csak abban az esetben fogadható el egy javaslat, amennyiben azt első alkalommal minden tag támogatja. Amennyiben egyetlen ellenzője is akad, úgy a javaslatot az új Uralkodó elé tárják, amint elfoglalja pozícióját.

 

4. § Az Uralkodó család leváltásának érdekében senki sem támadhat a már kártyát kapott személyekre, így az uralkodó és örököse, a Bolond is sérthetetlen. Amennyiben ellenük irányuló támadás megy végbe, úgy a felbújtókat – ha azok az alapító családok egyikéhez tartoznak – kivégzik és vérvonalukat elpusztítják.

4.a Az alapító családok bevezették azt a gyakorlatot, hogy nem csupán egyetlen örökösről gondoskodnak annak érdekében, hogy családjuk minél hosszabb ideig uralkodhasson. Minden esetben legalább két fiú örökössel rendelkeztek, azonban a biztonsága érdekében a fiatalabb születését eltitkolták. Rá vagy fiatalabb testvéreire ugyanis ellenségeik nyugodt szerrel támadhattak, esetleges halálukat az uralkodó család a törvények szerint nem torolhatja meg.

4.aa Azért, hogy fiú utódok szülessenek többféle praktikával is próbálkoztak az évek során, aminek eredményeként a gyermek gyakran eltorzulva, vagy halva született. Néhány családnál pedig a lány utódokat születésükkor megölték.

 

  1. § Az Uralkodó